Выстава «выРай: вобраз птушкі ў традыцыйнай культуры»

Выстава паказвае нашу традыцыйную культуру праз птушыныя вобразы і значэнне розных птушак (ды птушкі ўвогуле) у светаўспрыманні нашых продкаў. Сярод экспанатаў з выявамі птушак ці птушынымі матывамі прадстаўленыя тэксты з песень і замоў Веткаўскага раёна.


Выставка показывает нашу традиционную культуру через образы и значение разных птиц (и птицы вообще) в мировосприятии наших предков. Среди экспонатов с изображениями птиц или птичьими мотивами представлены тексты песен и заговоров Ветковского района.